Statek Prostějov

Prostějove, zacpi si nos! Kvůli hnojení polí

ilustrační foto pixabay.com

Zemědělský podnik Statek Prostějov bude v týdnu od 14. srpna do 18. srpna 2023 hnojit statkovým hnojivem zemědělské pozemky v jižní části města, což se může projevit mírným zápachem.

„V případě, že budou dobré klimatické podmínky a nebude pršet, proběhne aplikace hnojiva velmi rychle, pouze během jednoho dne. Zapravení hnojiva pak bude prováděno ihned po aplikaci a může probíhat i během víkendu,“ uvedla Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova a také upozornila na skutečnost, že Statek Prostějov s.r.o. se nedopouští žádného protiprávního jednání, pokud hnojivo zapraví do půdy do 48 hodin. (red)

Na statku v Určické je v provozu nová hala pro odchov kuřic

Foto Statek Prostějov, Jan Chromec

Začátkem června 2017 proběhlo na STATKU Prostějov s.r.o. slavnostní otevření nové haly pro odchov kuřic. Byla vybudována na místě původní dřevěné haly z 60. let minulého století, která se na konci ledna 2017 naposledy vyskladnila a během pouhých čtyř měsíců se postavila na místě samém nová hala o kapacitě 25 000 kusů kuřic.

Samotná hala je tvořena ocelovou konstrukcí a izolačními PUR panely, které jsou umístěny z vnitřní strany konstrukce pro minimalizaci tepelných mostů a pro co nejsnadnější očistu haly po ukončení turnusu. "Odchovna je vybavena voliérovou technologií, kterou spolu s vytápěním, větráním a kompletním řídícím systémem dodala firma KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice. Jedná se o nejmodernější systém odchovu kuřic, který splňuje veškeré požadavky na welfare zvířat a komfortní obsluhu.