Volby do zastupitelstev krajů 2016 už 7. a 8. října

Volby do zastupitelstev krajů 2016 už 7. a 8. října
ilustrační foto vecernikpv.cz

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů na 7. a 8. října 2016. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8  do 14 hodin.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky, který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje, který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let, u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno. (red)

Poslat nový komentář