Děti se dožadovaly hry na výherních automatech

Děti se dožadovaly hry na výherních automatech
ilustrační foto internet

 

Strážníky si na pomoc zavolala obsluha baru, kam se dobývala skupinka mladých lidí. Chtěli hrát na výherních automatech, totožnost ale prokázat odmítli. Barmanka se podle strážníků zachovala příkladně.

„V podvečerních hodinách se na nás obsluha baru obrátila žádostí o příjezd hlídky s tím, že skupina mladých lidí odmítá prokázat svoji plnoletost a domáhá se vstupu do prostor s výherními automaty. Než strážníci dorazili do provozovny, mladík, který u sebe neměl doklady, již hernu opustil,“ uvedla strážník Jana Adámková. Volající se podle ní zachovala příkladně. „Obsluha je zodpovědná za dodržení zákazu vstupu osob mladších 18 let do prostor, kde jsou umístěny výherní automaty. Porušením tohoto zákazu je možné se dopustit správního deliktu, ale i trestného činu § 201 Ohrožování výchovy dítěte, neboť „ Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti,“ dodala Adámková. Dítětem se podle §126 trestního zákona rozumí osoba mladší osmnácti let. (red)

Postih dle Zákona o loteriích § 48 odst. 1) písm. g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu, písm. h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu. (red)

Poslat nový komentář