V Prostějově bude adiktologická poradna

V Prostějově bude adiktologická poradna
ilustrační foto internet

 

Pomáhat lidem s chorobným návykem na hazardní hraní bude od tohoto roku v Prostějově adiktologická poradna. Pomoc zde najdou i rodiče a příbuzní.

Posláním  adiktologie  je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním jako je hazardní hraní či užívání nealkoholových návykových látek. O otevření poradny v co nejbližší době usiluje prostějovský magistrát v čele s náměstkyní primátora Alenou Raškovou. „Nejbližší takováto poradna je v Olomouci, kde ji provozuje Občanské sdružení Podané ruce. S tímto sdružením také v současné době jednáme,“ sdělila Pvnovinkám Rašková.

"Komise prevence kriminality oceňuje rozhodnutí Rady města, protože na svých jednáních v průběhu roku 2013 a naposledy i na svém lednovém jednání doporučila podpořit vznik této služby v našem městě", uvedla k případu Milada Galářová, předsedkyně Komise prevence kriminality při Radě města Prostějova.

Poradna, která by měla fungovat stejně jako Kontaktní centrum pro drogově závislé v Domě služeb ve Vrahovické ulici, by mohla být otevřena do konce letošního roku. (ber)

Poslat nový komentář