Chceme krytý bazén, více policistů a bydlení pro seniory!

Chceme krytý bazén, více policistů a bydlení pro seniory!
ilustrační foto MP

 

Fórum Zdravého města proběhlo 10. 6. 2015 v přednáškovém sále Národního domu. Své názory mohli občané vyjádřit do 31. 7. 2015 formou anketního lístku. Na něm zaznamenali své priority, stížnosti i přání.

Největší prioritou s 20 % je zajištění většího počtu policistů po 22. hodině, hlavně pěších hlídek, následuje vytvoření sociálních bydlení pro seniory při využití nové formy komunitního bydlení s 18 %, zabezpečení údržby cyklostezek - jejich průjezdnost a bezpečné nájezdy s 15 % , vybudování bezpečného výjezdu z ulice E. Valenty na Olomouckou ulici s 12 %, stejný počet hlasů získalo organizování a pořádání farmářských trhů. 4% obyvatel si přejí vytvoření klubu pro mládež se zaměřením na tanec, zábavu.

Nikdo z odpovídajících nepreferuje zajištění finanční výchovy, přebudování případně tvorbu nových webových stránek a větší pestrost zařízení na dětských hřištích.  

Občané by naopak chtěli vyřešit jiné problémy. Například zrušit kvůli psům postřiky trávy, vybudovat ohřívací místnost u krytého bazénu, vybudovat vnější okruh sever-jih, obchvat s přivaděčem do Vrahovic, pro vozíčkáře zajistit nájezdy na chodníky, zakrýt část aqvaparku či zvýšit kontrolu nočního klidu. (ber)

Komentáře

Je načase, aby občané vyměnili konečně primátora a celou jeho družinu!

Dostanete brzy krásné centrum pro vrcholový sport za 100.000.000,00 Kč a budete furt pyskovat a chtít opravdu kraviny, typu bydlení pro seniory nebo dokonce taneční sál. Trochu soudnosti, milí spoluobčané, ať vás nenechá pan primátor vyměnit za vděčné občany. 

je neuvěřitelné, že po 22:00 hodině někteří venčí psy, nechají je štěkat, tak i v ranních hodinách, ruší noční klid, o hulákajících občanech v noci nemluvě, v sídlišti se to ozývá i s ověnou..

Poslat nový komentář