Prostějovsko na špici ČR v počtu nemocných s rakovinou prostaty

Prostějovsko na špici ČR v počtu nemocných s rakovinou prostaty
ilustrační foto internet

 

Nelichotivé prventství. To je skutečnost, kterou odhalily statistiky onemocnění. Prostějovsko má nejvyšší počet nově hlášených případů karcinomu prostaty vzhledem k počtu obyvatel v rámci celé České republiky! Město se proto hodlá zapojit do prevence v oblasti vážných onemocnění. Začíná už 20. ledna.

Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Pavlem Holíkem, předsedou Komise zdravotní a sociální při Radě města, pořádá v pondělí 20. ledna od 17 hodin v kavárně Národního domu přednášku na téma "Důležitost prevence, včasného záchytu a léčby nádorového onemocnění prostaty." "Tato iniciativa přímo navazuje na připravovaný návrh zdravotní politiky Zdravého města Prostějova v oblasti podpory zdraví, zejména s důrazem na primární prevenci," zdůraznila Alena Rašková, náměstkyně primátora, která je zároveň garantem projektu Zdravé město Prostějov. Na akci je zvána široká veřejnost.(red)

Poslat nový komentář