OK4Inovace? Nechceme, říkají konšelé

OK4Inovace? Nechceme, říkají konšelé
ilustrační foto

Magistrát vystupuje ze sdružení OK4Inovace. Radní vyhodnotili, že členství v tomto zájmovém sdružení právnických osob, nemá pro magistrát žádný konkrétní přínos.

„Sdružení se zabývá inovačními procesy v Olomouckém kraji. Jde o více méně aplikaci vědy a výzkumu pro výrobní organizace. Město jako takové určitě nic vyrábět nebude. To je důvod, proč navrhujeme ukončení spolupráce,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková. Reakce zastupitelů přišla od Petra Kousala (KDU-ČSL).

„To už jsme nevěděli před rokem? Už tehdy jsem se ptal na smysl našeho vstupu a myslím si, že už tehdy jsme to mohli vědět.“ S tím zcela nesouhlasila náměstkyně Rašková, která tvrdí, že během půl roku se teprve vyprofiloval směr sdružení.

„Neznamená to, že bychom tyto aktivity nevítali, naopak, považujeme je za velmi potřebné a pro podnikatele přínosné. Ovšem, jak jsem již podotkla, jsou přínosem zejména pro podnikatelské subjekty, nikoliv pro úřad města,“ uvedla Rašková. Její slova podpořil také první náměstek primátora Jiří Pospíšil, podle jehož názoru, účast na projektu pro město pozbývá smyslu.

Město Prostějov od roku 2004 úspěšně implementuje metodu řízení kvality CAF, za což získalo již několik ocenění. Jedním z nejvýznamnějších manažerů a školitelů metody CAF v rámci celé České republiky je tajemník magistrátu Lubomír Baláš. Tajemník sleduje všechny novinky také z oblasti benchmarkingu a zavádění těchto nástrojů do fungování veřejné správy. Z tohoto důvodu není z hlediska úřadu potřeba čerpat obdobné poznatky plynoucí ze sdružení OK4Inovace. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

Poslat nový komentář