Dříve běžný pták mizí ze světa. Koroptev polní patří k ohroženým druhům

Dříve běžný pták mizí ze světa. Koroptev polní patří k ohroženým druhům
ilustrační foto birdlife.cz

Drobné zvěři, zejména pernaté, se v dnešní době nedaří. Když si vyjdete na procházku do polí, stále ještě můžete vidět bažanty, i když i jejich počty se snižují. Sáhněte do paměti a zavzpomínejte, kdy jste naposledy viděli ve volné přírodě křepelku či koroptev. Právě o druhé zmíněné, dnes označené jako ohrožený druh, pojednává článek dlouholetého mysliveckého hospodáře Jana Tomana.  

Koroptev v minulosti patřila k nejužitečnější zvěři v zemědělství sběrem semen plevelů a hubením hmyzu. Byla ceněnou pro export živé zvěře a pro produkci kvalitní zvěřiny. Naše zemědělská krajina se změnila a drobné zvěři nepřeje. Hospodaření je na vysoké odborné úrovni, na velkých plochách s malým počtem pracovníků, ale s těžkou a rychlou technikou. V krajině chybí meze, polní cesty, kvalitní a úživné remízky a úhory.

Koroptev přes zimní období žije v hejnech, které se na jaře rozpadají. Kohoutci si v době toku hledají slepičky, utvořené páry žijí monogamně. Hnízdo si slepička buduje podél mezí, cest a na okrajích pícnin vždy tak, aby měla nějaký orientační bod, podle kterého při opuštění hnízdo snadno najde. Do hnízda slepička snesla kolem 10 zelenohnědých vajíček, na kterých seděla 24 dnů. Kohoutek hlídkoval v okolí hnízda a vázal na sebe predátory. Po vylíhnutí se o kuřátka starají oba rodiče. V případě úhynu slepičky vodí kuřátka kohoutek. První měsíc kuřátka potřebují živočišnou potravu, která v současné době vlivem pesticidů a postřiků v krajině chybí. Vlivem nedostatku potravy dochází k úhynu kuřátek.

Na Prostějovsku svého času fungovala koroptví oblast na Němčicku, kde proběhly komplexní pozemkové úpravy, a krajina byla vhodná pro chov koroptví. Bohužel populace koroptve je zdecimována krkavci a dalšími predátory. Na dalších místech v krajině se koroptve objeví náhodně. Jsou to jedinci, kteří přežili někde na skládkách, v neudržovaných zahradách nebo v příměstských částech.

Přes veškerou péči myslivců koroptev z naší hanácké krajiny mizí a zřejmě za současných podmínek není cesty k záchraně této krásné pernaté zvěře. (Jan Toman, myslivecký hospodář)

Poslat nový komentář