"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.

"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.
Foto 102. průzkumný prapor
Další fotky: 
"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.
"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.
"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.
"Stodvojkaři" byli na spojeneckém cvičení ALLIED SPIRIT II.

 

Ve dnech 4.- 25. spna 2015 v německém výcvikovém prostoru Hohenfels proběhlo spojenecké cvičení ALLIED SPIRIT II. Součástí cvičících jednotek byl i prvek ISR (zpravodajství, sledování, průzkum) složený z příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje tj. 102. průzkumného praporu Prostějov, 532. praporu elektronického boje, centra ISR a velitelství pluku. 

Americká základna Hohenfels slouží již řadu let jako cvičiště aliančních jednotek. Pravidelně se na ní cvičí i naši vojáci před vysláním do mise v Afghánistánu. Základna je na tento výcvik skvěle vybavena nejen dobře vycvičenými protivníky, ale i simulátory boje a záznamovou technikou. Reálného nepřítele (OPFOR, opposing force – opoziční síly) tvořili vojáci americké brigády pro toto cvičení vystrojeni do černých uniforem. Hlavní náplní jejich práce je fungovat právě jako opoziční síly pro připravující se jednotky. Nespornou výhodou je také jejich perfektní znalost terénu ve výcvikovém prostoru, takže byli naše jednotky velkou překážkou. Cílem celého cvičení také nebylo tohoto nepřítele porazit, ale dokázat, že jsme schopni reagovat na všechny situace, které mohou při vedení boje nastat.

Cvičení se zúčastnili příslušníci všech rot 102. průzkumného praporu. Již před zahájením samotného cvičení byly do týlu nepřítele zasazeny průzkumné skupiny, které měli za úkol zjišťovat činnost nepřátelských jednotek a to zejména jejich přesuny, počty techniky a vojáků, nebo prostory prováděného ženijního budování. Zjištěné informace byly ihned předávány na velitelské stanoviště jednotky ISR, kde se analyzovaly a předávaly formou hlášení na velitelské stanoviště brigádního úkolového uskupení (BÚU). Velitel BÚU tyto informace používal pro svůj rozhodovací proces. Celkem se cvičení „ALLIED SPIRIT II“ zúčastnilo 1 400 českých vojáků s 430 kusy techniky. (Zdroj 102.pzpr)

Komentáře

K čemu máme armádu? Teď k nám proudí tisíce vojáků IS a oni si cvičí.

Poslat nový komentář