102. průzkumný prapor

Karel Řehka, bývalý velitel prostějovských speciálů, se stane náčelníkem Generálního štábu

Foto army.cz

Vláda souhlasila s návrhem ministryně obrany Jany Černochové, aby se novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR stal brigádní generál Karel Řehka. Vláda ministryni zároveň uložila projednat tento návrh ve sněmovním Výboru pro obranu. Nový náčelník se ujme funkce 1. července.

„Vážím si důvěry paní ministryně, vlády i pana prezidenta. Převzít armádu v tak složité mezinárodní a bezpečnostní situaci je velká výzva. Věřím, že důvěru nezklamu a těším se na spolupráci,” uvedl generál, který má za sebou více než dvacetiletou kariéru v ozbrojených silách. Postupně prošel řadou funkcí od velitele skupiny speciálního průzkumu, velitele 601. skupiny speciálních sil až po ředitele Ředitelství speciálních sil MO. Ve strukturách NATO působil jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu.

Stodvojkaři bodovali ve střelecké soutěži

Foto FB

Vojáci ze 102. průzkumného praporu, milovníci střelného prachu, námahy a bratrského ducha, děkují borcům ze 42. mechanizovaného praporu Tábor "Svatováclavský" za přípravu a uspořádání mimořádně kvalitní střelecké soutěže Svatováclavský pohár 2021.

Stodvojka vyslala 3 týmy – se zkušenostmi i na zkušenou – a vzhledem k náročnosti soutěže a konkurenci považuje umístění na 4., 14. i 28. místě za velmi úspěšná. Zároveň gratuluje družstvům z CPSS a URNA k zisku medailí.

„Skvělá zkušenost, skutečná výzva, perfektní organizace,“ dodávají průzkumníci. (red)

102. průzkumný prapor testoval uchazeče k rotě HUMINT

Foto FB

Vysoká fyzická a psychická zátěž. Málo spánku. Modelové situace, které ověřily schopnosti osmnácti pozvaných uchazečů fungovat individuálně i v týmu a adekvátně reagovat v rozličných diskomfortních situacích. I v anglickém jazyce.

Tak vypadal výběr osob k rotě HUMINT, který ve dnech 17. - 20. 5. 2021 prověřil fyzickou a psychickou odolnost uchazečů a jejich způsobilost pro roli operátora v oboru zpravodajství z lidských zdrojů. „Výběr osob k rotě HUMINT vypisujeme minimálně 2x ročně, detaily zveřejňujeme vždy na našem facebooku a webu,“ uvádějí stodvojkaři. (red)

Stodvojkaři uctili památku padlého kamaráda. Radim Vaculík zahynul před 13 lety

Foto http://www.inmemoriam.army.cz/

Radim Vaculík se narodil v Uherském Hradišti a po absolvování SOU zemědělského nastoupil v roce 1997 jako řidič v Zemědělském obchodním družstvu v Hluku. V roce 1998 absolvoval ZVS v Kroměříži a po návratu do civilního života pracoval jako řidič u několika zaměstnavatelů.

Prvního dubna 2005 se stal vojákem z povolání a působil jako řidič u 102. průzkumného praporu v Prostějově (nejprve u roty logistiky, od ledna 2007 u 2. průzkumné čety lehké průzkumné roty). V únoru 2008 odjel jako řidič 1. mobilního pozorovacího týmu bojových jednotek 1. kontingentu AČR PRT ISAF do afghánského Lógaru. Padl poté, co pod jeho vozidlem při návratu z patroly v distriktu Mohamed Agha, při inspekci obce Aynak a měděného dolu explodovalo improvizované výbušné zařízení.

Dva prostějovské průzkumníky ocenila armáda. Za záchranu života

ilustrační foto

V pondělí 12. dubna předal náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata plakety, mince a ocenění Laudi Memorabilis za záchranu lidského života a ochranu majetku čtyřem vojákům a jedné vojákyni. Dva z nich jsou příslušníky 102. průzkumného praporu Prostějov.

Štěstí v neštěstí měla seniorka z Dobrochova u Prostějova, která si zlomila nohu v krčku. Nedosáhla na telefon, aby si přivolala pomoc a zůstala ležet na podlaze více než celý den. O ženu se strachovala její rodina, která s ní nežije. Po oznámení musela do domu násilně vniknout společná hlídka Policie ČR, v jejíž sestavě byli vojáci 102. průzkumného praporu z Prostějova četař Vítězslav Čaněk a desátník Petr Bauer. „Za přítomnosti starosty jsme se pokoušeli ženu kontaktovat, bohužel marně, protože nikdo nereagoval na zvonění a volání.

Prostějovští průzkumníci pomáhají v očkovacím centru

Foto FB

Ani 3. průzkumná rota Aktivních záloh 102. průzkumného praporu v těchto těžkých časech nezahálí a dobrovolně vypomáhá v očkovacím centru Vojenské nemocnice Brno.

Díky tomu, že průzkumníci převzali nutnou administrátorskou práci, sestry se mohou naplno věnovat potřebným pacientům a vakcinovat ty, kteří jsou nejzranitelnější. Další dobrovolníky však očkovací centrum shání nadále, očkování není ani zdaleka u konce. (red)

Průzkumníci přispěli k záchraně lidského života!

ilustrační foto FB

18. března obdržela hlídka, složená dvou příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov a policisty, oznámení od občana, kterému se od předchozího dne neozvala jeho matka. O jednaosmdesátiletou ženu žijící v Dobrochově měl strach.

Hlídka cestou do Dobrochova informovala místního starostu, který byl poté přítomen na adrese ženy udané volajícím. Ani přes opakované zvonění nikdo neotvíral. Hlídka proto násilně vstoupila do domu, kde ženu nalezli při vědomí. Nebyla schopna pohybu z důvodu utrpěné zlomeniny krčku stehenní kosti. Vyčerpané ženě poskytli první pomoc a asistovali při předání do péče rychlé záchranné služby. (ber)

 

Stodvojkaři oslavili 17. narozeniny

Foto 102. pp

Sedmadvacátého listopadu se při příležitosti sedmnáctiletého výročí založení 102. průzkumného praporu Prostějov konal slavnostní nástup. Letos netradičně, v rouškách a ve skromnějším počtu, tak odrážel situaci, které nyní čelíme.

Během nástupu byla také řadě příslušníků praporu udělena ocenění a vyznamenání. Došlo však i na loučení s těmi, kteří odcházejí. Jedním z nich byl i zástupce velitele 53. pluku, plk. gšt. Ing. Sabela, dřívější velitel 102. průzkumného praporu, který do nového roku vkročí už bez uniformy.

Po skončení slavnostního nástupu se hlavní funkcionáři praporu spolu s čestnými hosty odebrali na pietní místo, aby tichou vzpomínkou a květinami uctili památku kamarádů a kolegů, kteří již nejsou mezi námi. (red)

Dvacáté Dny NATO se neobešly bez účasti prostějovských průzkumníků

Foto FB 102. PP

Protože jednou z hlavních dovedností příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov je schopnost pracovat skrytě, je vždycky obtížné veřejně prezentovat jejich práci. Pro ukázku na Dnech NATO byl tedy zvolen přepad objektu nepřítele s cílem zajistit zájmovou osobu.

Provedly ji dvě průzkumné skupiny. Pozorovací/podpůrná skupina se dvěma vozidly LRD-130 Kajman, jejichž úkolem je objekt najít a zjistit co nejvíce informací nezbytných pro úspěšný útok a úderná skupina zasazená vrtulníkem Mi-171Š technikou FastRope s podporou bojového vrtulníku Mi-24/35. Technika FastRope je způsob vysazení pomocí tlustého lana, které umožňuje slanění bez jakéhokoliv jištění a zásadním způsobem tak zkracuje dobu, po kterou je vrtulník ve visu, tedy v nejzranitelnější pozici.

Průzkumníci běželi pro válečné veterány

Foto 102. pp

V pátek 2. 10. jste od ranních hodin mohli zahlédnout na cyklostezce do Bedihoště či poblíž Žešova vlajku 102. průzkumného praporu v čele jednotlivých rot na deseti kilometrových okruzích kolem letiště Prostějov. To se vojákyně a vojáci praporu zapojili do akce „Běh pro válečné veterány“ probíhající v řadách armády ve dnech 28. 9. – 4. 10. 2020 po celé České republice.

Projekt organizovaný 22. základnou vrtulníkového letectva byl zaštítěn Vojenským Fondem Solidarity a určen pro podporu válečných veteránů. Zúčastnily se ho téměř všechny složky AČR a zapojily se i civilní subjekty. Původní ambici – získat finanční prostředky medializací štafetového běhu jednotlivých útvarů podél hranice České republiky v délce 1800km - se letos pro hygienická opatření nepodařilo naplnit. Přesto se však armáda vize nevzdala a jednotky AČR své přidělené vzdálenosti na státní hranici běželi alespoň v místech svých posádek.