Sbírka prostějovských průzkumníků pro děti vynesla 37 tisíc

Sbírka prostějovských průzkumníků pro děti vynesla 37 tisíc
Foto 102. pzpr

 

Již pošesté zorganizovali vojáci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově charitativní sbírku pro hendikepované děti. Letos věnovali průzkumníci 37.146 korun dětem s kombinovaným postižením, které navštěvují Střední školu, základní školu a mateřskou škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově. Sbírka vyvrcholila 29. října volejbalovým turnajem na hřišti Reálného gymnázia města Prostějova.

Sbírka 102. průzkumného praporu byla zahájena v prvním týdnu měsíce října a byla ukončena zároveň s posledním hvizdem rozhodčího v turnaji pod názvem „VOLEJBÁLEK 2014“. Prodejní výstava výrobků žáků speciální školy JISTOTA probíhala také v rámci volejbalového turnaje 29. října, kterého se účastnilo 12 týmů. Kromě týmů ze 102. průzkumného praporu se na palubovku postavily také týmy z velitelství 53. pluku průzkumu a elektronického boje, 532. praporu EB, Vojenské policie, Policie České republiky, ale také z příznivců a podporovatelů školy JISTOTA.

Po vyhlášení vítězů turnaje byla sbírka oficiálně sečtena a velitel praporu René Sabela předal ředitelce Marii Turkové symbolický šek s částkou 36.146 korun.  Za tyto peníze budou nakoupeny pomůcky do učebny na podporu a rozvoj dětí s těžším postižením (pro rozvoj orientace, jak sluchové, tak zrakové).

Od roku 2009 již 102. pzpr vybral na charitativních projektech (včetně letošní) částku 198.846 korun. (red)

Poslat nový komentář