charitativní akce 102.

Mají srdce na správném místě!

Foto Radost

Tak by se dal nazvat počin lidí, kterým ve svém zaměstnání někdy může jít i o život. Snad proto si tolik cení zdraví a navíc ho přejí i těm, kteří takové štěstí neměli. Jedná se o vojáky z povolání ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kde se zrodila myšlenka na každoroční uskutečnění charitativní akce, kterou by mohli přímo finančně přispět vždy jiné organizaci na určitý záměr. Letos byla vytipována Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Radost Prostějov.

„Vedení útvaru vždy zainteresuje různé instituce i z jiných měst, které vyšlou svoje týmy na sportovní klání, jež je také každým rokem jiné. Letos se jednalo o soutěž týmů v halovém florbalu. Každý tým uhradí startovné a to je spolu s dobrovolnými příspěvky jednotlivců základem sbírky. Na soutěž jsou přizváni členové dané organizace buď jako diváci, a pokud to jde i jako aktéři – víceméně pro zážitek ze hry. V době klání je již s organizací dojednáno cílové zaměření výtěžku akce, aniž by se vědělo, o jakou částku se bude jednat,“ nastínil Petr Frantal, předseda Asociace Radost.

Sbírka prostějovských průzkumníků pro děti vynesla 37 tisíc

Foto 102. pzpr

 

Již pošesté zorganizovali vojáci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově charitativní sbírku pro hendikepované děti. Letos věnovali průzkumníci 37.146 korun dětem s kombinovaným postižením, které navštěvují Střední školu, základní školu a mateřskou škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově. Sbírka vyvrcholila 29. října volejbalovým turnajem na hřišti Reálného gymnázia města Prostějova.

Sbírka 102. průzkumného praporu byla zahájena v prvním týdnu měsíce října a byla ukončena zároveň s posledním hvizdem rozhodčího v turnaji pod názvem „VOLEJBÁLEK 2014“. Prodejní výstava výrobků žáků speciální školy JISTOTA probíhala také v rámci volejbalového turnaje 29. října, kterého se účastnilo 12 týmů. Kromě týmů ze 102. průzkumného praporu se na palubovku postavily také týmy z velitelství 53. pluku průzkumu a elektronického boje, 532. praporu EB, Vojenské policie, Policie České republiky, ale také z příznivců a podporovatelů školy JISTOTA.

Vojáci na pomoc nemocným dětem

Primář dětského oddělení prostějovské nemocnice převzal šek na částku 29 tisíc k
Primář dětského oddělení prostějovské nemocnice převzal šek na částku 29 tisíc korun.

Letos již po čtvrté připravili příslušníci ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova charitativní akci, jejíž výtěžek věnují nemocným nebo handicapovaným dětem, dětskému domovu či jiným potřebným zařízením. Letošní 4. ročník byl ve znamení turnaje v malé kopané, který proběhl na hřišti v Kostelci na Hané.

Charitativní akce se zúčastnila řada organizací, turnaje samotného pak třináct družstev. Samozřejmě z pořádajícího útvaru a pak například družstva prostějovského Územního odboru policie ČR, Jednoty Čs. obce legionářské, opavského 532. praporu EB, olomouckého Zpravodajského odboru Velitelství společných sil a prostějovské Vojenské policie a další.