Mají srdce na správném místě!

Mají srdce na správném místě!
Foto Radost
Další fotky: 
Mají srdce na správném místě!

Tak by se dal nazvat počin lidí, kterým ve svém zaměstnání někdy může jít i o život. Snad proto si tolik cení zdraví a navíc ho přejí i těm, kteří takové štěstí neměli. Jedná se o vojáky z povolání ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kde se zrodila myšlenka na každoroční uskutečnění charitativní akce, kterou by mohli přímo finančně přispět vždy jiné organizaci na určitý záměr. Letos byla vytipována Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Radost Prostějov.

„Vedení útvaru vždy zainteresuje různé instituce i z jiných měst, které vyšlou svoje týmy na sportovní klání, jež je také každým rokem jiné. Letos se jednalo o soutěž týmů v halovém florbalu. Každý tým uhradí startovné a to je spolu s dobrovolnými příspěvky jednotlivců základem sbírky. Na soutěž jsou přizváni členové dané organizace buď jako diváci, a pokud to jde i jako aktéři – víceméně pro zážitek ze hry. V době klání je již s organizací dojednáno cílové zaměření výtěžku akce, aniž by se vědělo, o jakou částku se bude jednat,“ nastínil Petr Frantal, předseda Asociace Radost. V listopadu 2015 se tak uskutečnil florbalový zápas za účasti týmů vojenských, policejních státních i městských, hasičů a podobně.

„Vyhráli prostějovští hasiči, kteří ve skvělém finále porazili tým policie, naši vojáci byli hned za nimi. Vybraná částka nakonec byla transparentně předána formou poukazu přímo v tělocvičně Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova při vyhlašování vítězů velitelem útvaru předsedovi Asociace Radost a to na neobyčejnou částku ve výši 35 600,-Kč. Vojáci zakoupili na vánoční besídku dárkové balíčky pro děti a pomohli i při samotné organizaci s vynášením vozíčkářů do poschodí. Podíleli se i na kulturní části besídky hudebním vystoupením dcery jednoho ze stodvojkařů,“ doplnil informace  Frantal. Hlavním cílem charitativní sbírky však bylo uskutečnění nákladnější akce – zájezdu do termálních lázní Laa, v rakouském příhraničí pro rodiny s postiženými dětmi.

„Jednalo se úhradu cestovného nízkopodlažním autobusem a vstupného. Samotní účastníci si tak platili jen úhradu stravy a pojištění. Po sečtení všech platebních výdajů byly ze zbylé částky zakoupeny dárkové balíčky pro děti na každoroční jarní Estrádu,“ přidal  Frantal.  (Zdroj + foto: Petr Frantal, předseda Asociace Radost)

Poslat nový komentář