Školáci si užívali vyučování v přírodě

Na pocitové stezce.
Na pocitové stezce.

Den s kamarády v přírodě připravili u příležitosti mezinárodního Dne Země v Základní škole v ulici E. Valenty v Prostějově. V pátek 20. dubna se rozběhli prvňáci až páťáci po školní zahradě a hřišti, aby plnili soutěžní úkoly zaměřené na ekologii a životní prostředí. 

Den plný her a soutěží připravili  pro žáky 1. stupně jejich starší spolužáci z 6. a 9. tříd. Jako patroni si rozdělili pětičlenná družstva a s nimi pak absolvovali všechna úskalí kvízů, soutěží, poznávacích úkolů. „ Den s kamarády v přírodě je součástí našich činností v rámci environmentální výchovy ke Dni Země. Část soutěží probíhá v naší školní ekozahradě a část v prostoru biokoridoru Hloučela. Tady plní skupinky dětí pět úkolů v rámci projektu Les ve škole, škola v lese,“ vysvětlil učitel Radomír Palát. Soutěžící mimo jiné prověřila nově vybudovaná pocitová stezka a vyzkoušeli jedinečnou vodivost zvuku u smrkového kmene, poznávali podle hmatu různé předměty a mnohé další záludnosti, které pomáhali připravit ochránci přírody z prostějovského Ekocentra Iris.

Ekoden s podobným zaměřením proběhl v rámci celostátního projektu v další víc než desítce měst za podpory Sdružení Tereza o. s. Praha. Do konce školního roku připraví na ZŠ Valenty pro své žáky ještě několik podobných dní zaměřených na přírodu a životní prostředí.     

(jap)

Poslat nový komentář