Soutěž O pohár Zdravého města má nové šampióny

Největším prubířským kamenem soutěže byla znalost přírody.
Největším prubířským kamenem soutěže byla znalost přírody.

Ve čtvrtek 26. dubna proběhla v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici soutěž O pohár Zdravého města Prostějov. Šestnáct čtyřčlenných družstev z prostějovských základních škol bojovalo o vítězství ve vědomostních i dovednostních disciplínách. Letošním držitelem poháru v jubilejním 10. ročníku se stali žáci Základní školy Majakovského ve Vrahovicích.

Soutěž je určena žákům 6. tříd, družstvo tvoří čtveřice dívek a chlapců, kteří musí prokázat své  teoretické znalosti v kvízech různých disciplín – například ve zdravovědě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti. K tomu se pak druží i zkouška praktických dovedností jako střelba ze vzduchovky, technika obvazování zraněného, shazování lahví hasičskou stříkačkou, jízda zručnosti na kole a další. Záludnosti testů a praktických dovedností plnila družstva na 8 stanovištích Policie ČR a Městské policie, hasičů, ochránců přírody, Zdravotnické záchranné služby a Střední zdravotnické školy, Sportcentra DDM, Nízkoprahového centra pro děti a mládež a K-centra Prostějov. Každé družstvo mohlo získat maximálně 1024 bodů. Nejúspěšnější čtveřice ze Základní školy v ulici Vl. Majakovského Prostějov ve složení Valentýna Žitná, Dominika Svozilová, David Hlava a Adam Karibašič získala 768 bodů a zaslouženě zvedla nad hlavu svou odměnu – Pohár Zdravého města Prostějov. 

Nejlepší znalosti a nejvíc bodů šesťáci získali na stanovišti Hasičského záchranného sboru Prostějov, nejméně pak na stanovišti věnovanému přírodě. „Připravili jsme pro děti úkoly z učiva pro šesté třídy. Podle obrázků poznávali živočichy, podle reálných vzorků pak rozlišovali jehličí a plody stromů, zelené listy a květy rostlin, které už v přírodě teď na jaře vyrostly. Pro každého člena družstva byl podle dispozic soutěže připraven samostatný test, možná by bylo pro ně výhodnější a bodově bohatší, kdyby mohli spolupracovat na jednotném zadání,“ vysvětlila Petra Orálková z ČSOP Ekocentra Iris Prostějov. 

Výsledky : 1. místo ZŠ Majakovského 768 bodů, 2. místo ZŠ Melantrichova 6.B. 763 bodů, 3. místo RG a ZŠ města Prostějova 756 bodů.     

(jap)

Poslat nový komentář