V sobotu se na náměstí koná Den životního prostředí

Chybět nebude ani vodní bar. Ilustrační foto
Chybět nebude ani vodní bar. Ilustrační foto

Datum 5. června, které bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí, je považováno z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Připomene si ho i Prostějov v sobotu 9. června.

Osvětovou akci, na kterou je srdečně zvána široká veřejnost, pořádá Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a Zdravým městem Prostějov.

V rámci oslav Dne životního prostředí se v sobotu 9. června od 9.00 do 12.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově představí řada organizací zabývajících se přírodou nebo ochranou přírody: Český svaz ochránců přírody, Okrašlovací spolek města Prostějova, Záchranná stanice pro handicapované živočichy, Český svaz včelařů, Českomoravská myslivecká jednota, Lesy ČR, Lesy města Prostějova.

Pro děti i dospělé budou připraveny různorodé aktivity, např. ukázka hmyzích hotelů a ptačích budek, prezentace programu Živá zahrada, hledání pramenů na Prostějovsku, výstava a informace o elektroodpadu, ukázka handicapovaných dravců a sov, občerstvení pro soutěžící a návštěvníky u vodního baru a řada dalších aktivit.

Dále se můžete těšit i na vystoupení Psí školičky Maja a na hudební vystoupení mladé prostějovské jazzové skupiny Easy Jammin.

(red)

Sobota, Červen 9, 2012 - 09:00

Poslat nový komentář