Nový analyzátor v Nemocnici Prostějov zvyšuje šanci na přežití u pacientů s nejtěžšími infekcemi

Nový analyzátor v Nemocnici Prostějov zvyšuje šanci na přežití u pacientů s nejtěžšími infekcemi
Foto Nemocnice Prostějov

Laboratoř lékařské mikrobiologie v Nemocnici Prostějov získala významnou přístrojovou posilu v podobě unikátního automatického analyzátoru BioFire FilmArray. Mikrobiologové na něm provádějí časnou diagnostiku pomocí sofistikované metody PCR multiplex, která zvyšuje šanci na přežití i u pacientů s nejtěžšími infekcemi.

„Novinka je vhodná pro diagnostiku urgentních stavů, například sepse, respiračních infekcí či infekcí centrálního nervového systému, a to ve velmi krátkém čase a s mimořádnou přesností,” říká na úvod Ivana Kohnová, primářka Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov s tím, že takovou diagnostiku lze sice provést i pomocí standardních molekulárně biologických postupů. Jsou však příliš zdlouhavé a v celé řadě vážných případů je mimořádně důležité včasné odhalení původce této infekce.

„U klinicky závažných infekcí a septických stavů je nezbytné zahájení adekvátní léčby v co možná nejkratším termínu. Proto je nesmírně důležité včas detekovat původce infekce, aby co nejdříve mohla být zahájena cílená antibiotická terapie, respektive racionálně zkorigována terapie empirická,” vysvětluje primářka Kohnová hlavní přínos automatického analyzátoru.

Multiplexní PCR systém zvládne funkčně totéž, co automatický izolátor nukleových kyselin a RT PCR cykler dohromady. Jedná se však o zcela jiný typ přístroje, který v jednom diagnostickém běhu, bez zásahu obsluhy, provede celý proces izolace, následné dvoukrokové amplifikace a detekce vybraných bakterií, virů, kvasinek nebo informací o rezistenci na antibiotika s cílem určení nejpravděpodobnějšího původce urgentního stavu pacienta. Jedna analýza trvá přibližně hodinu a půl, k tomu je třeba ještě přičíst nezbytný čas na přípravu vzorku. Ta se provádí za přísně sterilních podmínek v laminárním boxu.

Za den jsou schopni v laboratoři vyšetřit na tomto analyzátoru přibližně 5 vzorků, což je zcela dostačující s ohledem na počet urgentních stavů, u kterých jsou tato vyšetření indikována.

„Přístroj jsme od nedávné implementace již několikrát využili, a dokonce jsme zaznamenali jeden závažný záchyt z mozkomíšního moku u infekce centrálního nervového systému, což bylo přínosem pro správnou terapii a uzdravení pacienta,” dodává na závěr primářka. (Zdroj Nemocnice Prostějov)

Poslat nový komentář