Zelenější Prostějov! Zapojte se do sázení stromů ve městě

Zelenější Prostějov! Zapojte se do sázení stromů ve městě
foto Magistrát města Prostějova

V Čechůvkách vytvoří město společně s občany nový kus přírody pro relax. Pro tuto lokalitu tam město totiž organizuje komunitní výsadbu.

V první etapě, která by mohla proběhnout již na podzim letošního roku, je plánována v Čechůvkách organizovaná výsadba stromů a keřů.  Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu budeme na konci prázdnin vědět, kolik a jaké stromy bychom mohli zasadit. Lidé, kteří se do akce zapojí, si budou moci vysadit „svůj“ strom. 

Pokud budou lidé mít zájem vysadit kus přírody v Prostějově, budou si moci své místo k sázení rezervovat na portálu rozvijime.prostejov.cz, který bude funkční v průběhu měsíce srpna, či aktuálně na adrese  milada.sokolova@prostejov.eu . 

„Stromy zakoupené městem Prostějovem i nářadí budou připraveny přímo na místě výsadby v den vhodný pro zasazení stromů. S předstihem budeme informovat, kdy přesně se bude sázet. Zájemce si tedy nemusí žádný strom kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásí a pochopitelně dostaví se v den výsadby. Tato iniciativa mne napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která je zodpovědná za životní prostředí ve městě a dodává: „Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, které dlouhodobě řešíme. Na okraji Čechůvek, u takzvaného cviklu, je proto naplánovaná plošná výsadba stromů, keřů a výsev květnatých trávníků na ploše téměř 1,3 hektaru.“

Cílem úprav bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který bude podporovat zadržování vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší vizuální i hlukové podmínky.

„Budou se vysazovat pouze přírodní druhy rostlin vhodné právě pro toto zvolené místo. Klademe důraz na minimální následnou údržbu a využití přirozených samořídících procesů, kdy u dřevinných prvků nebude nutná probírka a květnaté trávníky budou sečeny pouze dvakrát ročně,“ dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že jedním z hlavních cílů bude také zvýšení rekreačních možností místních obyvatel.

Úpravy budou zahrnovat výsadbu rostlin, vzniknou štěrkové pěšiny a odpočinkové plochy s lavičkami a ohništěm.

„Vytvoříme tak prostor k procházkám nebo posezení s přáteli. Nezapomeneme ani na bývalou říčku Vikličku, která bude pročištěna. V dalších etapách bude podél Vikličky směrem k Vrahovicícm vedena pěší cesta a vznikne tak nový procházkový okruh,“ uzavírá 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář