Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Martina Čundrleho, narozeného dne 6. 7. 1982, posledně bytem Marie Pujmanové 670, Prostějov – Vrahovice, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Martin Čundrle byl nalezen bez známek života dne 16. 11. 2020 v 9.15 hodin v bytě č. 210 v domě č.p. 670 na ulici Marie Pujmanové v Prostějově. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle ust. § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Přivolaná jednotka HZS Olomouckého kraje vstoupila do bytu balkonovými dveřmi poté, co byl poškozený několik dní nekontaktní, na klepání a na zvonění nereagoval. Tělo zemřelého bylo ohledáno lékařem ZZS Olomouckého kraje, který stanovil smrt a podrobně ohledáno soudní lékařkou, která na těle neshledala známky cizího zavinění. Dopis na rozloučenou nebyl nalezen, tělo zemřelého bylo převezeno pohřební službou do Ústavu soudního lékařství FN Olomouc k provedení soudní pitvy. „Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 30. 4. 2021, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Martina Čundrleho. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ uvedla samosoudkyně Lucie Pospíšilová. (red)

 

Poslat nový komentář