datum úmrtí

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Bohumila Bartoše, narozeného 1961, posledně trvale bytem Prostějov – Krasice, Na Lukách 425/1, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Bohumil Bartoš byl nalezen bez známek života 18. května ve svém bytě v místě svého trvalého bydliště. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle ustanovení § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Lhůta pro prověřování končila dne 18. července 2021. Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 9. září 2021, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Bohumila Bartoše. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Lucie Pospíšilová. (red)

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Martina Čundrleho, narozeného dne 6. 7. 1982, posledně bytem Marie Pujmanové 670, Prostějov – Vrahovice, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Martin Čundrle byl nalezen bez známek života dne 16. 11. 2020 v 9.15 hodin v bytě č. 210 v domě č.p. 670 na ulici Marie Pujmanové v Prostějově. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle ust. § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Přivolaná jednotka HZS Olomouckého kraje vstoupila do bytu balkonovými dveřmi poté, co byl poškozený několik dní nekontaktní, na klepání a na zvonění nereagoval.

Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Davida Bouchala, narozeného 18. srpna 1996, posledně bytem Zátiší 596/8, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

David Bouchal byl nalezen mrtev spolu se svou družkou 25. července 2020 kolem poledne v místě svého posledního bydliště, v šestém nadzemním podlaží panelového bytu na ulici Okružní 3833/169 v Prostějově. Zde společně do doby úmrtí bydleli. Rodiče družky v tu dobu na místo přivolali hlídku PČR, neboť dcera nečekaně nepřišla do práce, a poté, co ji začali shánět, nemohli se jí dovolat, nereagovala ani na bouchání na dveře. Poté, co hlídka PČR vstoupila do bytu, našla Davida Bouchala i jeho družku již bez známek života.

Soud pátrá po datu úmrtí mladé ženy, která byla zřejmě zavražděna střelnou zbraní

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelé Lucie Gončárové, narozené dne 15. listopadu 1995, zemřelé nezjištěného dne, bytem trvale Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Lucie Gončárová byla nalezena mrtvá spolu se svým druhem Davidem Bouchalem dne 25. července 2020 kolem poledne v místě svého posledního bydliště v šestém nadzemním podlaží panelového bytu na ulici Okružní 3833/169 v Prostějově, kde do doby úmrtí společně bydleli. Rodiče Lucie Gončárové v tu dobu na místo přivolali hlídku PČR, neboť dcera nečekaně nepřišla do práce, a poté, co ji začali shánět, nemohli se jí rodiče dovolat ani se na ni v místě jejího bydliště dobouchat. Poté, co hlídka Policie ČR vstoupila do bytu, našla Lucii i jejího druha již bez známek života.