Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Bohumila Bartoše, narozeného 1961, posledně trvale bytem Prostějov – Krasice, Na Lukách 425/1, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Bohumil Bartoš byl nalezen bez známek života 18. května ve svém bytě v místě svého trvalého bydliště. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle ustanovení § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Lhůta pro prověřování končila dne 18. července 2021. Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 9. září 2021, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Bohumila Bartoše. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Lucie Pospíšilová. (red)

Poslat nový komentář