Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Mgr. Jiřího Eliáše (1949), bytem Kazín 1767/2, 796 01 Prostějov nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal informace ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Mgr. Jiří Eliáš byl nalezen mrtev dne 11. 2. 2020 ve svém bydlišti. Policejní hlídku na místo přivolala známá zemřelého, která měla obavu o jeho život a zdraví, neboť z domu již delší dobu nevycházel. Policejní hlídka OO Pv 1 pak vstoupila do domu a nalezla muže v přízemí rodinného domu bez známek života. Na místo se dostavila RZS Prostějov, lékař dne 11. 2. 2020 konstatoval smrt a nařídil pitvu zemřelého. Datum smrti stanovil lékař odhadem na den 11. 2. 2020. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti životu a zdraví. Usnesením ze dne 7. 3. 2020 byla věc odložena, neboť bylo vyloučeno cizí zavinění. Zdravotní pitva prokázala, že se jednalo o úmrtí z přirozených příčin.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 11. 7. 2020, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Mgr. Jiřího Eliáše. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila soudkyně Adéla Pluskalová. (red)

Poslat nový komentář