Den otevřených dveří na stanicích přilákal stovky dětí i dospělých

Den otevřených dveří na stanicích přilákal stovky dětí i dospělých
Foto HZS Olomouckého kraje

Hasiči na všech 13 stanicích v Olomouckém kraji přivítali v pátek na dni otevřených dveří stovky dětí a dospělých. Měli tak možnost nahlédnout za výjezdová vrata a podívat se do garáží se specializovanou technikou. Čekaly je komentované prohlídky, ukázky vyprošťování, výškové techniky, lezecké výstroje či potápěčského vybavení.

Zároveň byly pro děti všech věkových kategorií připraveny soutěže, kvízy, dětská TFA dráha či překážková dráha. Kdo splnil jednoduché hasičské úkoly, odnesl si na památku malou pozornost.

A proč vlastně připadá tato tradiční akce vždy na pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Naším cílem je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená. Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá právě na květen. (red)

Poslat nový komentář