Den otevřených dveří u hasičů přilákal stovky dětí i dospělých

Den otevřených dveří u hasičů přilákal stovky dětí i dospělých
Foto HZS Olomouckého kraje
Hasiči na všech 13 stanicích v Olomouckém kraji přivítali v pátek 13. října na dni otevřených dveří stovky dětí a dospělých. Měli tak možnost nahlédnout za výjezdová vrata a podívat se do našich areálů plných specializované techniky. Čekaly je komentované prohlídky, ukázky vyprošťování, hašení požáru v kuchyni, lezeckých technik, první pomoci či protichemických obleků.

Zároveň byly pro děti všech věkových kategorií připraveny soutěže, kvízy, dětská TFA dráha či překážková dráha, který simulovala pohyb hasičů v zakouřeném prostředí. Kdo splnil jednoduché hasičské úkoly, odnesl si na památku malou pozornost.

A proč vlastně připadá tato tradiční akce vždy na pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Naším cílem je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená. Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá právě na říjen.

„Den požární bezpečnosti je každoročně věnován nějakému tématu z oblasti požární ochrany a prevence. V loňském roce byly tématem požáry v přírodním prostředí, letos se zaměřujeme na topidla a spalinové cesty a jejich pravidelnou kontrolu,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Balážová. (red)

Poslat nový komentář