Soutěž na hasičské téma zaujala děti i studenty

Snímek z předávání cen
Snímek z předávání cen

V rámci programu Den se složkami IZS proběhlo vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a mohou se jí zúčastnit děti, žáci a mládež do 18 let v rámci školní i mimoškolní činnosti. 

Soutěž je organizována pro mateřské i základní školy, gymnázia a střední školy, učiliště, i pro děti zapojené v různých mimoškolních aktivitách jako jsou domy dětí a mládeže, sbory dobrovolných hasičů a samostatná kategorie je vyhlašovaná i pro děti se zdravotním postižením. Soutěž je obsahově zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, na nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd., na pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí, na zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku. 

Letos obdrželi pořadatelé celkem 833 výtvarných a literárních prací z pětadvaceti mateřských, základních i středních škol v okrese a ze čtyř sdružení dobrovolných hasičů. Literární soutěž ovládli v obou hodnocených kategoriích mladší i starší žáci Základní školy v ulici Majakovského v Prostějově-Vrahovicích. Ve výtvarné soutěži si vítězství v jednotlivých kategoriích podle věku odnesli Lenka Buriánková z MŠ ve Dvořákově ulici, Dominik Bátěk z MS v Rumunské ulici, Tomáš Pekař ze ZUŠ Prostějov, Tomáš Smékal ze ZŠ v Brodku u Prostějova, Eliška Rozsívalová z Cyrilometodějského gymnázia, Michala Sedláčková ze ZŠ ul. E. Valenty, Jakub Oulehla z Cyrilometodějského gymnázia a Kateřina Limberková ze SŠ, ZŠ a MŠ v Komenského ulici v Prostějově. Vítězové postupují do krajského kola, a pokud i tam porota vybere jejich práce jako nejlepší, mohou reprezentovat prostějovský region v celostátním kole soutěže.     

(jap)

Poslat nový komentář