Týden dobrovolnictví připomíná prospěšnou činnost

Týden dobrovolnictví připomíná prospěšnou činnost
Radní Milada Sokolová věnuje „své stařence“ alespoň hodinku týdně

Od pondělí 31. října vrcholí letošní Evropský rok dobrovolnictví. Až do pondělí 7. listopadu budou v rámci Týdne dobrovolnictví probíhají v regionech i jednotlivých městech a obcích akce na podporu dobrovolnictví v různých formách a oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, činnost pro děti a mládež a v řadě dalších. Evropský den dobrovolnictví byl vyhlášen podruhé v novodobé historii (poprvé před deseti lety), každý rok je také datum 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků.
Dobrovolnictví jako veřejně prospěšná činnost je chápána jako ochota člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka. Oblasti s největším zapojením dobrovolníků v současnosti jsou ekologické hnutí, oblast humanitární a lidských práv, sociální a zdravotní, kulturní, sportovní, vzdělávací a oblast práce s dětmi a mládeží.
Nejlepším příkladem je pak činnost dobrovolných hasičů a Dobrovolnického centra ADRA, jehož činnost je zaměřena na usnadnění a zpříjemnění života zdravotně postiženým a seniorům jak v sociálních nebo zdravotnických zařízeních, tak i v soukromí jejich domovů. Prostějovská pobočka má kolem sedmdesáti dobrovolníků. Práce v dobrovolnickém centru je příležitostí pro ty, kteří chtějí být ve svém volném čase smysluplně prospěšní potřebným nebo i ti, kdo hledají zaměstnání a mají jen nejnižší sociální dávky. Dobrovolnickou činností si mohou svůj příjem zvýšit v rámci poskytování veřejné sociální služby.
Dobrovolnictví se věnuje i radní Milada Sokolová. Dochází do Centra sociálních služeb za stařenkou, která je odkázaná na invalidní vozík, a tak je vděčná za každou chvilku ve společnosti, ať už je to při vyjížďce do parku, při četbě něčeho zajímavého nebo jen tak při povídání.
„Sama mám otce ve věku, kdy je pro něho důležité být s někým blízkým a společně se sestrami se snažíme, aby se necítil osamělý. Protože mám teď mateřské povinnosti a můj syn mě zaměstnává intenzívně téměř po celých čtyřiadvacet hodin, nemohu se dobrovolnictví věnovat tak často, jak bych chtěla a jak tomu bylo dřív. Ale k návštěvě centra sociálních služeb se snažím vyšetřit aspoň hodinku týdně,“ vysvětlila Milada Sokolová.
Dobrovolnická činnost je určena především mladým lidem, kteří chtějí věnovat část svého volného času něčemu prospěšnému a smysluplnému. Mohou být společníky, předčítat, pomáhat s psaním dopisů, doprovázet na vycházkách. Každý člověk jednou zestárne, onemocní, ale nemusí zůstat sám. A nemusí to být jen práce se seniory, ale i práce mladých pro mladé, jak je tomu v případě Informačního centra pro mládež při prostějovském Cyrilometodějském gymnáziu. To získalo akreditaci pro dobrovolnickou činnost, a tak už několik let působí při ICM dobrovolníci ze zahraničí v Prostějově a naopak zájemci o dobrovolnickou činnost jsou vysíláni do různých zemí Evropy, kde mohou intenzívně prohlubovat své jazykové znalosti.
(jap)

Poslat nový komentář