Revitalizace Plumlovské přehrady vstoupila do další fáze

Revitalizace Plumlovské přehrady vstoupila do další fáze
Sečení přebujelé vegetace

Státní podnik Povodí Moravy zahájil ve středu 11. ledna další fázi revitalizace Plumlovské přehrady. Odborná firma poseče přebujelou vegetaci, která se na dně rozrostla po dobu, kdy je nádrž vypuštěná. Stroje se dnes pohybují u pláže „U Vrbiček“. Biomasa se spálí a popel odveze. Poté bude dno vodní nádrže povápněno. 

Po ukončení těžby sedimentů odebrali odborníci z Botanického ústavu Akademie věd pod vedením Blahoslava Maršálka vzorky ze dna Plumlovské přehrady k rozborům na obsah živin a sinic. „Výsledky byly uspokojivé a na základě doporučení expertů budeme ještě dno nádrže stabilizovat vápněním, což podpoří mineralizaci a tím znepřístupnění živin, potřebných pro sinice,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Předtím ještě budou zesečeny náletové křoviny a vzrostlá zaschlá tráva. 

Projekt revitalizace Plumlovské přehrady bude pokračovat i v letošním roce. Nyní bude prioritou minimalizovat přísun živin a dalších sedimentů, unášených vodou. To zajistí vybudování na konci vzdutí nádrže zóna, určená pro rozvoj mokřadních ekosystémů. Jedná se o větvící se ramena toku Hloučely a Kleštínku a takzvané litorální pásmo. Vše má doplnit sedimentační prostor na ploše asi 5.800 m2. „Na revitalizaci konce vzdutí je zpracována dokumentace, na jejímž základě budeme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík s tím, že projekt je zpracováván podle požadavků programu a s jeho realizací se počítá právě v letošním roce. 

Novinkou v péči o nádrž v Plumlově bude v příštím roce rozšíření monitoringu kvality vody. Od letošního roku se bude týkat veškerých přítoků do vodního díla a tím i celého povodí nad přehradou. Pravidelně bude zjišťována účinnost dosavadních i nových čistíren odpadních vod.   

(red)

Poslat nový komentář