Vznikne v Prostějově nový miniobchvat?

Vznikne v Prostějově nový miniobchvat?
křižovatka ulic Českobratrská a Barákova

Radní hledají možnosti jak ulevit dopravě na vnitřním okruhu. Nabízí se možnost propojit Olomouckou a Vrahovickou ulici novou komunikací.

V souvislosti se zpracováváním nového územního plánu se naskytla možnost propojení ulic Českobratrská (od křižovatky s ulicí Barákovou) a Vrahovická kolem zadního traktu bývalého podniku Agrostroj. Odbor rozvoje a investic vypracoval studii, jakým způsobem by tahle vize mohla být realizována.

„Je to hudba budoucnosti a celý projekt je značně nejistý, přesto jsme se touto otázkou ve vedení města zabývali. Teoreticky tato možnost existuje vzhledem k záměru Českých drah vybudovat u železničního přejezdu v ulici Vrahovická podjezd a zrychlit silniční dopravu,“ uvedl místostarosta Zdeněk Fišer.

Silniční spojka by vedla od železničního přejezdu při ústí ulice Českobratrská kolem zdi bývalého Agrostroje. Zde byla vloni vybudovaná zpevněná komunikace, která by tvořila jeden jízdní pruh zamýšlené spojky. Je těžké předvídat, zda by tento projekt České dráhy povolily vzhledem k tomu, že by v souvislosti s rozšířením vozovky zůstal od železniční trati jen minimální odstup.

„Měli jsme na stole i studii druhé varianty, kdy by spojka procházela vnitřním prostorem bývalého areálu Agrostroje. Ale jak říkám, je to hudba budoucnosti,“ dodal Fišer. Otázka, kolik by tato vize přišla městský rozpočet, vyvolala na tváři strážce financí a starostu Miroslava Pišťáka úsměv.  

(jap)  

Poslat nový komentář