Do sportu ve městě půjdou další dotační peníze

Do sportu ve městě půjdou další dotační peníze
ilustrační foto zastupitelstvo

Zastupitelé budou rozhodovat o kladném stanovisku radních, poskytnout dotace jednorázovým sportovním akcím v druhém kole.

„Zastupitelstvo města Prostějova před časem schválilo dotační program - Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly. Titul číslo 1 je Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele a titul číslo 2 je podobný a to Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele,“ uvedl primátor Prostějova František Jura s tím, že část prostředků již byla vyčerpána v kole prvním. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020 byly celkově schváleny finanční prostředky pro Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova ve výši 3 miliony korun.

Pro dotační titul 1 Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele, byla alokována celková částka ve výši 2 miliony korun.

„Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bylo v 1. kole vyplaceno pouze 380 tisíc korun (z celkové alokace 1,6 mil. Kč pro toto kolo). Po schválení poskytnutí dotací Zastupitelstvem města Prostějova byla jedna žádost žadatelem stornována. Tato částka byla společně s nevyčerpanými prostředky ve výši 370 tisíc korun převedena do 2. kola tohoto dotačního programu. Celkem je tedy k dispozici až 1,62 milionu korun, přičemž Rada města Prostějova doporučila zastupitelům schválit dotace v celkové výši 1,02 milionu korun,“ vyčíslil náměstek primátora pro sport Jan Krchňavý.

Rada města Prostějova dále také schválila převod nevyčerpaných finančních prostředků z dotačního titulu 4 Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2020, ve výši 294 tisíc korun do dotačního programu na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020. Tyto finance budou využity v dotačním titulu 2 Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele.

„V 1. kole bylo vyplaceno pouze 390 tisíc korun. Schválená alokace na 2. kolo tohoto dotačního titulu je 200 tisíc korun. Celkem je tedy k dispozici 494 tisíc korun,“ vyčíslil náměstek Krchňavý s tím, že přidal vyhodnocení 2. kola tohoto dotačního titulu:

„Termín pro podávání žádostí ve 2. kole dotačního titulu 2 Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele byl stanoven od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 13 žádostí. Na realizaci těchto akcí město Prostějov přispěje částkou 313 tisíc korun. (red)

Poslat nový komentář