Zdravé město rozdělovalo dotační peníze

Zdravé město rozdělovalo dotační peníze
Ilustrační foto pixabay.com

Město Prostějov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2000. Zdravá města, realizující místní Agendu 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborská charta). Nyní institut Zdravého města Prostějova rozděloval dotační peníze.

 „Zdravé město vytváří kvalitní a příjemné místo pro život na základě domluvy s jeho obyvateli. Otevírá prostor pro posilování aktivit a jejich zájmů. Projekt je součástí aktivního života především těch obyvatel, kteří již patří do řad seniorů,“ říká politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková.

Projekt Zdravé město dotačně podporuje akce zaměřené především na zdravý životní styl, sport, využívání volného času, propojování aktivit mladých i seniorů v našem městě. Tato forma finanční podpory je v našem Zdravém městě ověřená.

 „Mám-li být konkrétní, tak na jednání radních jsme schválili podporu mířící například na organizaci tanečních odpoledních čajů, na organizaci lekcí chůzí s holemi Nordic Walking, na pořádání jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi – konkrétně na zajištění dopravy a vstupného, dále například na workshopy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl, na zajištění zdravotního cvičení pro seniory, na soutěže Dobrodružství s počítačem, na akci Noc s Andersenem nebo třeba na Tvořivé dílny s ICM. Celkem jsme rozdělili 108 tisíc dotačních korun,“ usmívá se politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Poslat nový komentář