Město získalo na kulturu od hejtmanství dotaci

Město získalo na kulturu od hejtmanství dotaci
ilustrační foto MMP

Peníze z Olomouckého kraje půjdou na podporu 63. Wolkrova Prostějova, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto 2020, Masopust v Prostějově a Oslavu 630 let povýšení Prostějova na město. Tato neinvestiční dotace pro město Prostějov představuje 902 tisíc korun.

„Finanční prostředky jsou konkrétně určené na technicko - organizační zajištění, ubytování, dopravné, propagaci, honoráře,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že některé z vyjmenovaných akcí bylo, kvůli nákaze COVID-19, třeba časově přesunout na druhou polovinu roku. „Například o Prostějovské léto, jehož hlavní progam bude zahájen v polovině srpna či oslavy 630 let města lidé nepřijdou. Prostě budeme slavit později,“ slíbila náměstkyně Sokolová.

O přijetí dotace budou rozhodovat zastupitelé. (red)

 

Poslat nový komentář