Město žádá o dotace z Olomouckého kraje. Pro hasiče, průvodce i dopravní hřiště

Město žádá o dotace z Olomouckého kraje. Pro hasiče, průvodce i dopravní hřiště
Ilustrační foto FB Hasiči Vrahovice

Rada města odsouhlasila podání žádostí o dotace ze zdrojů Olomouckého kraje. „Půjde od žádosti z programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2023, dále o dotaci z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů a v neposlední řadě z programu na podporu výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023. Žádosti, které podáváme, jsou v celkové hodnotě 425 tisíc korun,“ říká primátor František Jura.

Z Programu na podporu JSDH 2023 Olomouckého kraje bylo zpracováno celkem 5 žádostí o dotaci pro jednotky SDH (Vrahovice, Žešov, Krasice, Čechovice, Domamyslice). V rámci realizace bude proveden nákup věcného vybavení jednotek k zajištění akceschopnosti JSDH při zásazích. Celkové výdaje všech žádostí činí 380 000 Kč, z toho požadovaná výše dotace činí 225 000 Kč.

V rámci Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 Olomouckého kraje byla podána žádost o dotaci na Podporu průvodcovských služeb TIC. Předmětem projektu je navýšení četnosti prohlídek a rozšíření prohlídkových okruhů během sezóny. Dotace je požadována ve výši 100 % celkových výdajů akce, tj. 35 000 Kč.

Současně byla předložena žádost o dotaci z programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023 na pořízení vybavení – šlapacích kár – pro účely Dětského dopravního hřiště v Prostějově. Celkové předpokládané výdaje činí 236 000 Kč, z toho požadovaná dotace je ve výši 165 200 Kč. (red)

Poslat nový komentář