"Velká EIA" nebude, vzkazuje krajský úřad

"Velká EIA" nebude, vzkazuje krajský úřad
ilustrační foto

 

Včera rozhodl  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje o nevyhovění  mj.  i žádosti města Prostějova o tom, aby projekt výstavby Galerie Prostějov byl posuzován v režimu tzv. velké EIA. V řízení o možném posuzování vlivu stavby galerie na životní prostředí byly vzneseny řady připomínek jak odpůrců stavby, tak i několik připomínek města Prostějova schválených radou města. Ty se například týkaly vlivu stavby na vysokou hladinu spodní vody, na komplexní řešení dopravy  či na vztah dopadů samotné výstavby na okolní zástavbu.

Nedávno se město Prostějov nechalo slyšet, že vypracovalo několik bodů, které je nutné zahrnout do posuzování o EIA. „Zastupitelé už před časem investorovi schválili, že může zpracovat zadání regulačního plánu. V rámci toho dostal investor podmínku od krajského úřadu, že nejdříve musí proběhnout zjišťovací řízení na důsledky dopadu stavby na životní prostředí. V rámci tohoto nás krajský úřad oslovil s tím, zda požadujeme vypracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo se spokojíme se zjišťovacím řízením, tak jak v současnosti probíhá. Podle názoru města je nutné záměr posuzovat podle zákona a tedy vypracování takzvané velké EIA posuzující vliv na životní prostředí, požadujeme,“ vysvětlil Zdeněk Fišer a doplnil, že o následném postupu musí už rozhodnout hejtmanství. Teprve po té se dá pokračovat v zadání regulačního plánu.

A hejtmanství se nechalo slyšet, že velká EIA není potřebná.

Ve věci připomínek odpůrců stavby, například ve věci úbytku stávajících 145 parkovacích míst krajský úřad konstatoval, že město si žádnou podmínku náhrady stávajících parkovacích míst do smluvního ujednání nedalo a proto na tyto připomínky občanů ve věci parkování nemůže brát zřetel. Řadu vznesených připomínek úřad včlenil přímo do možnosti je řešit dále v rámci stavebního či územního řízení a nevyžaduje tedy samostatné řízení v rámci EIA a vydal konečné rozhodnutí o tom, že stavbu Galerie Prostějov dále posuzovat nebude.  

Nyní se tedy další proces realizace Galerie Prostějov přesune do tvorby Regulačního plánu oblasti kolem objektu KASC, který budou zastupitelé města muset schválit, aby stavba mohla pokračovat. Jak je už nyní ale jasné z materiálů předložených do posuzování EIA, v této oblasti vyroste jen obchodní galerie. Kulturní sál si město bude muset postavit jinde. (ok)

Komentáře

Nenapsal uživatel anonym, ale Antonín Sprinz

Teď by bylo dobré si dát otázku, zda to byl záměr města Prostějova - přehrát toto rozhodnutí na Olomouc, aby radní a zastupitelé byli z obliga. Já nic, já muzikant. Po nástřelu prvi EIA do připomínek a poté stáhnutí se dalo čekat, že připomínky se vyhodnotí, město bude muset jaksi zaujmout pozici a vydat stanovislo dle připomínek občanů a Pro Prostějov, aby si radní zachovali tvář. Nikdo ale již nebude říkat, že změna využití území na obchod místo kultura vycházela z trady města Prostějova a že zastupitelé za ČSSD a ODS byli a budou vždy táhnout jak tažní volové za jeden provaz.

 

Nyní se tedy další proces realizace Galerie Prostějov přesune do tvorby Regulačního plánu oblasti kolem objektu KASC, který budou zastupitelé města muset schválit, aby stavba mohla pokračovat. Jak je už nyní ale jasné z materiálů předložených do posuzování EIA, v této oblasti vyroste jen obchodní galerie. Kulturní sál si město bude muset postavit jinde. (ok)

PANÍ (OK) , z jakých materiálů je co jasné ? budte konkrétní , Děkuji

Radim

Poslat nový komentář