EIA

"Velká EIA" nebude, vzkazuje krajský úřad

ilustrační foto

 

Včera rozhodl  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje o nevyhovění  mj.  i žádosti města Prostějova o tom, aby projekt výstavby Galerie Prostějov byl posuzován v režimu tzv. velké EIA. V řízení o možném posuzování vlivu stavby galerie na životní prostředí byly vzneseny řady připomínek jak odpůrců stavby, tak i několik připomínek města Prostějova schválených radou města. Ty se například týkaly vlivu stavby na vysokou hladinu spodní vody, na komplexní řešení dopravy  či na vztah dopadů samotné výstavby na okolní zástavbu.

Nedávno se město Prostějov nechalo slyšet, že vypracovalo několik bodů, které je nutné zahrnout do posuzování o EIA. „Zastupitelé už před časem investorovi schválili, že může zpracovat zadání regulačního plánu. V rámci toho dostal investor podmínku od krajského úřadu, že nejdříve musí proběhnout zjišťovací řízení na důsledky dopadu stavby na životní prostředí. V rámci tohoto nás krajský úřad oslovil s tím, zda požadujeme vypracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo se spokojíme se zjišťovacím řízením, tak jak v současnosti probíhá.

Chceme větší parkoviště! Nebo radši ne?

ilustrační foto

Jako na houpačce si mohou připadat radní po té, co vyšli vstříc obyvatelům sídliště E. Beneše, kteří volali po zvětšení místního parkoviště. Magistrát souhlasil a začal pracovat na pořízení projektové dokumentace. Počet parkovacích míst se měl zvýšit asi o padesátku. Nakonec jde vše k ledu. Obyvatelé, kteří navýšení požadovali, zcela otočili a parkoviště tady nechtějí!

Není to tak dávno, co magistrát zveřejnil nákresy s novou podobou parkoviště na sídlišti E. Beneše. Pro zamýšlenou stavbu měl možnost získat dotační peníze. Zdejší obyvatelé už dlouhý čas navýšení parkovacích míst po radnici požadovali. Stavět se ale nakonec nic nebude!

Důvodem jsou právě lidé ze sídliště, kteří poněkud změnili názor. Dvě družstva vlastníků z tohoto sídliště se odvolala proti územnímu rozhodnutí, což znamená, že město dotaci čerpat nemůže.