Okrašlovací spolek vysadí desítky stromů

Okrašlovací spolek vysadí desítky stromů

Ještě do konce tohoto měsíce plánuje Okrašlovací spolek města Prostějova výsadbu stromů v různých částech města. Právě ozeleňování veřejných prostranství patří k pilířům činnosti spolku. Tentokrát rozšíří zeleň v ulici Boženy Němcové kolem jižní spojky.
Podzimní výsadbu směřuje Okrašlovací spolek po dohodě s firmou .A.S.A. TS Prostějov na oblast nově vybudované jižní spojky. V ulici Boženy Němcové budou za protihlukovou stěnou vysazeny vhodné okrasné dřeviny, které ještě víc sníží hlučnost frekventované silnice.
„Stromy a keře vybrala a výsadbu odborně provede firma .A.S.A. TS Prostějov jako nakonec v každém případě výsadby, kterou okrašlovací spolek financuje. Vedoucí prostějovského parkového hospodářství pan Jankůj je odborník na svém místě a veškerou výsadbu na veřejných prostranstvích doporučuje, schvaluje a zajistí realizaci,“ ujistila předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Do konce měsíce října bude rovněž vysázeno 16 stromů různých druhů v nově vybudované ekozahradě základní školy E. Valenty. Stromoskop je součástí projektu, který rovněž Okrašlovací spolek města Prostějova finančně podpořil. Na projektu se podílejí žáci školy v rámci výuky i mimoškolních aktivit zaměřených na přírodu, botaniku a životní prostředí. Odborný dohled převzalo Zahradnictví Čechy pod Kosířem.
Okrašlovací spolek města Prostějova byl obnoven v roce 2007. Celých pět let své činnosti směřuje ke zlepšování životního prostředí, výsadbě zeleně a pořádání různých kulturně-společenských akcí. Veškeré finanční prostředky získává jako sponzorské dary od podnikatelů, firem či občanů-patriotů, kterým není jedno, jak město Prostějov vypadá, a chtějí zlepšit životní prostředí, v němž žijí. Od zahájení obnovené činnosti nepožádal spolek ani jednou o veřejnou finanční podporu či grant, tudíž z městského rozpočtu neobdržel ani korunu a nestál daňové poplatníky vůbec nic, jak mylně informoval nejmenovaný regionální tisk. Veškeré aktivity jsou otevřené veřejnosti, která kulturně-společenské akce hojně a ráda navštěvuje. Pouze předvánoční setkání je určeno výhradně členům a spolupracovníkům okrašlovacího spolku jako poděkování za celoroční činnost.
(jap)

Poslat nový komentář