U Protivanova bude vyhlášena přírodní památka

Modrásek bahenní potřebuje ke svému životu mravence a rostlinu krvavec toten
Modrásek bahenní potřebuje ke svému životu mravence a rostlinu krvavec toten

Olomoucký kraj v letošním roce vyhlásí deset významných lokalit na území kraje jako přírodní rezervace a památky evropského významu v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. U Protivanova bude vyhlášena přírodní památka na ochranu čím dál vzácnějšího motýla.

V celé České republice doposud existuje 41 ptačích oblastí a 1087 evropsky významných lokalit, které jsou chráněny Evropskou unií. Lokality sítě Natura 2000 pokrývají přibližně 14,31 procent celkové rozlohy ČR. Z toho na území Olomouckého kraje se nacházejí čtyři chráněné ptačí oblasti a celkem 71 evropsky významných lokalit, z toho 54 evropsky významných lokalit má v působnosti krajský úřad Olomouckého kraje.

„Cílem soustavy chráněných území Natura 2000 je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák.

Mezi deset evropsky významných lokalit Olomoucký kraj vyhlásí přírodní památku Protivanov s výskytem modráska bahenního. Tento chráněný motýl je velmi citlivý na dobu a způsob kosení vlhkých luk. Život těchto motýlů je závislý na mravencích, které může těžká mechanizace při sečení trávy zničit. jsou Vyskytuje se na vlhkých loukách, kde roste krvavec toten a kde žijí mravenci, a to jen od července do srpna. Samička modráska bahenního klade vajíčka do květních hlávek totenu, kterými se vylíhlé housenky nějaký čas živí a pak spadnou na zem. Housenky vylučují nasládlé látky, které přilákají mravence a ti je odnášejí do svých mravenišť. Zde se housenky živí jejich larvami, zimují a také se i kuklí. 

Vyhlášenou přírodní památkou bude také Černé jezero ve Zlatých Horách v Jeseníkách, protože zde žije čolek karpatský. Na seznam lokalit přibyde přírodní rezervace Království u Grygova, kde se nachází vzácný ekosystém planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Kraj vytváří novou přírodní rezervaci Na hadci v katastrálním území Raškovy Vsi, kde rostou chráněná rostlinná společenství, například populace sleziníku. Dalšími vzácnými lokalitami budou vyhlášeny přírodní památka Pod Rudným vrchem a přírodní památka Poláchovy stráně – Výří skály s populací střevíčníku pantoflíčku, Bílá Lhota, jelikož se zde vyskytuje významný druh netopýra velkého, přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov s biotopem kuňky ohnivé, přírodní památka Týn nad Bečvou s biotopem svinutce tenkého a přírodní památka U žlíbku s loukami s cenným společenstvem hořečku mnohotvarého českého.

Proces zapisování vzácných lokalit na seznam evropsky významných lokalit je víceúrovňový. Evropsky významné lokality jsou odborníky mapovány a zařazeny vládním nařízením do národního seznamu od roku 2000. Národní seznam schvaluje Evropská komise, která lokality zapíše na takzvaný evropský seznam. Olomoucký kraj pro účely geometrického zaměření využil individuálního projektu za 10,2 milionů korun, které získal z evropského Operačního programu Životní prostředí.

(red)

Poslat nový komentář