Ochránci přírody připravují jarní akce na pomoc přírodě

Ochránci přírody připravují jarní akce na pomoc přírodě
ilustrační foto

Zatímco paní Zima má pevně v rukou otěže své vlády a rozsévá po krajině plnými hrstmi mráz, sníh a ledový vichr, prostějovští ochránci přírody už se zaobírají plány na jaro. V Ekocentru Iris připravují na následující dva pátky zajímavé besedy a tvořivé dílny, které pomohou přírodě překonat dlouhou zimu a ochránit rostliny i živočichy na přírodovědně cenných lokalitách v prostějovském regionu.

Život na louce aneb umíme je ochránit? - to je téma besedy, která se uskuteční v pátek 17. února od 16 hodin v kovárně Ekocentra Iris na Husově náměstí 67. Pro návštěvníky je připravena videoprojekce o chráněných lokalitách na Prostějovsku, dozvědí se, kdo žije a co roste na loukách, jakou péči louky vlastně potřebují a jak se postarat o ohrožené rostliny a přitom neublížit motýlům a dalším vzácným živočichům. Život na loukách je zajímavý a pestrý a ochranáři dobře vědí, které zásahy na cenných lokalitách Prostějovska přírodě pomáhají. 

O týden později v pátek 24. února se pak v 16 hodin mohou milovníci přírody naučit na jedné ze série tvořivých dílen vyrábět tzv. hmyzí hotely, které slouží pro vývoj samotářských druhů včel a kutilek. Tato umělá obydlí budou vítanými stavbičkami pro zajímavé skupiny hmyzu, které v okolní zastavěné krajině ztratily přirozená místa k rozmnožování. Účastníci workshopu obdrží návody a nákresy, podle nichž budou hmyzí hotely vyrábět, a podle nichž si je obdobně mohou vyrobit i doma a umístit je na své zahradě. Zhotovená doplňková zařízení pro hmyz budou na jaře instalována na přírodovědně cenné lokality Prostějovska.    

(jap)

Poslat nový komentář