Město šetří, kde se dá, rozděluje méně peněz

Město šetří, kde se dá, rozděluje méně peněz
ilustrační foto

V duchu nastavených pravidel se letos opět snížily částky určené na veřejnou finanční podporu. Škrty se dotkly všech oblastí, kam veřejná finanční podpora směřuje – výchovy a vzdělávání, sociální a zdravotní, životního prostředí i sportovní.

Rada města na svém posledním jednání projednávala rozdělení balíčků na veřejnou finanční podporu. Na základě doporučení jednotlivých komisí schválila nenávratnou finanční podporu v oblasti sociální a zdravotní, v oblasti vzdělávání a výchovy a životního prostředí. Sportovním odvětvím se zatím nezabývala, tuto problematiku, která bude zřejmě velmi diskutabilní, odložila. 

Částku 150 tisíc korun stanovenou pro letošní rok na podporu výchovy a vzdělávání přiřkli radní třem prostějovským školám. Střední škola designu a módy získala veřejnou finanční podporu na projekt Doteky módy, Střední odborné učiliště obchodní na projekt Hanácký pohár a Střední škola ART ECON na projekt Zlatá jehla.

V oblasti sociální a zdravotní měli radní limit na veřejnou finanční podporu 270 tisíc korun. Tuto částku rozdělili mezi organizace, které pomáhají zdravotně postiženým občanům. Podporu v rozmezí 10 až 30 tisíc korun obdrží dvacítka sdružení a organizací, jako jsou například YMCA, TyfloCentrum, Domov důchodců, Centrum sociálních služeb a další. 

„Dále jsme navrhli pro čtyři organizace finanční podporu ve výši pětapadesát tisíc korun, tento návrh však musí projít schválením zastupitelstva. Jedná se o Adru, Fond ohrožených dětí, Pomocnou ruku a Charitu,“ vyjmenovala místostarostka Alena Rašková.

Veřejná finanční podpora směřuje také do oblasti životního prostředí, šťastnými příjemci jsou například Svaz ochránců přírody Hloučela a Iris, včelaři a zahrádkáři.     

(jap) 

Poslat nový komentář