FTL bude provozovat městskou dopravu dalších devět let

FTL bude provozovat městskou dopravu dalších devět let
ilustrační foto

 

Rada města na poslední schůzi vzala na vědomí informaci o stávajících smluvních závazcích v oblasti provozu městské hromadné dopravy a doporučila Zastupitelstvu schválit dodatky ke smlouvě se současným dopravcem, společností FTL – First Transport Lines. Veřejná služba v MHD tím bude zajištěna do 31. prosince 2023.

Na základě smlouvy mezi městem a dopravcem byla poskytnuta z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava dotace v celkové výši cca 23 mil. Kč. „Za tyto prostředky bylo v letech 2009 až 2013 pořízeno celkem 10 nízkopodlažních autobusů s provozem na stlačený zemní plyn. V podmínkách přidělení dotace bylo mimo jiné stanovení podmínek využití autobusů s dobou životnosti vozidla, zavazující dopravce užívat je dle stanovených podmínek. Tato doba životnosti je stanovena na 9 let,“ vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora. Prodloužení platnosti smlouvy tak plně koresponduje se závazkem města a umožňuje dopravci dostát závazkům ve smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava.

Prostějov byl prvním městem srovnatelné velikosti v rámci České republiky, kde se provoz městské hromadné dopravy zajišťuje výhradně ekologickými autobusy na stlačený zemní plyn splňujícími nejpřísnější emisní limity. Cestující přepravuje 22 nízkopodlažních autobusů, které najedou ročně 785.000 kilometrů.  (red)

Komentáře

Moje řeč, takhle mizerně fungující MHD v té naší dědině, která si hraje na město nemají snad ani v Konici.Tečka

Chválím kvalitu autobusů, čistotu i ekologii provozu. Ke kultuře a spokojenosti cestování však patří i obsazenost a frekvence spojů.  Letitá tradice prostějovské MHD je, že autobusy od nádraží odjíždí 5 minut před příjezdem vlaku a občané  přijedou do našeho města a čekají na další spoj 25-35 minut. Ve špičce jsou autobusy tak natřískané pracujícími i školáky, škoda hovoru. A o víkendu jezdí linky pravidelně jednou za 60min.  Je krásné jak se rada města Prostějova umí pochválit, toho daru jsme si všimli už mnohokrát, ale kdyby brala připomínky občanů opravdu vážně, tak jak to často uvádí,  dala by FTL do podmínek nejen dodržení užitnosti a ekologie, ale i zvýšení frekvence spojů, protože tahle bolest města je letitá a stále se neřeší...

Poslat nový komentář