Stavba šaten pro mládež přijde městskou kasu levněji

Stavba šaten pro mládež přijde městskou kasu levněji
ilustrační foto

Zastupitelstvo města Prostějova v úterý odsouhlasilo výběr dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion – šatny pro mládež“. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace.

V zadávacím řízení bylo podáno celkem 11 nabídek s nabídkovými cenami v rozmezí od 61,9 milionů do 78,9 milionů korun.

„Nabídky jsme hodnotili na základě ekonomické výhodnosti. Největší důraz jsme dávali na cenu a délku záruky za jakost, kterou jsme požadovali v délce nejméně 60 měsíců a nejvýše 120 měsíců,“ doplnil rysy výhodnosti náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že na akci má město příslib získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši téměř 40 milionů korun.

Jako nejvýhodnější nabídku vzešlou z hodnocení doporučila hodnotící komise nabídku firmy E.PROXIMA, s.r.o. v hodnotě 61 949 696,41 Kč bez DPH. Firma poskytne záruku v délce 120 měsíců. (red)

Komentáře

62 mega? Za to se dá postavit 10 rodinných domů 120m2. To bude něco jako veřejné WC za Metrem. Pak tam někdo ukradne pokladničku, protože špatně držela....
Kdopak se na tom asi napakuje??

Poslat nový komentář