Hejtmanství finančně podpoří vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu

Hejtmanství finančně podpoří vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu
ilustrační foto Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ ve výši 2 miliony korun.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace.  Statutární město Prostějov předložilo v květnu 2020 žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování vybudování šaten.

„Byli jsme úspěšní a obdrželi jsme návrh smlouvy o poskytnutí dotace schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje na výše zmíněné dva miliony korun. O přijetí této dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace je oprávněno rozhodnout Zastupitelstvo města Prostějova, a to na návrh Rady města Prostějova,“ upřesnil primátor František Jura s tím, že na akci již městu byla poskytnuta ministerská dotace ve výši 40 milionů korun. (red)

Poslat nový komentář