Správcem šaten na zimním stadionu bude Sportcentrum

Správcem šaten na zimním stadionu bude Sportcentrum
ilustrační foto ber

Radní na svém posledním jednání pověřili Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov zabezpečením provozu objektu šaten zimního stadionu.

„Budoucí správce tohoto nového objektu bude zajišťovat pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytvářet podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucí vztahy a jednání, a kontrolovat a vyžadovat dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí,“ konkretizoval primátor František Jura.

Tradičně se o zařízení tohoto typu stará Domovní správa, tentokrát poskytnutá dotace vyžaduje jiné řešení: „Dle podmínek dotace, která byla udělena, není možné, aby byl objekt ve správě Domovní správy Prostějov s.r.o., protože jde o kapitálovou obchodní společnost,“ doplnil Jura.

Na základě této skutečnosti byla oslovena zřizovaná příspěvková organizace města, a to Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, která tento objekt dostává do své správy. Na tuto skutečnost bude pamatovat i rozpočet na rok 2021:

„Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 byla příspěvková organizace Sportcentrum DDM oslovena, aby zakalkulovala do rozpočtu organizace provozní prostředky pro budoucí správu objektu šaten zimního stadionu, který je v současné době ve výstavbě. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly schváleny finanční prostředky, které odpovídají odhadu nákladů na energie, materiál a vybavení pro úklid a služby Domovní správy na provoz kotelny,“ informoval náměstek primátora Jan Krchňavý a dodal, že se předpokládá, že Sportcentrum DDM bude mít provoz šaten zimního stadionu určenou v hlavním účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu bude Zastupitelstvo města Prostějova schvalovat dodatek zřizovací listiny, kterým bude doplněn předmět hlavní činnosti o provoz šaten zimního stadionu. (red)

Poslat nový komentář