Milionová dotace podpoří projekt hospodaření se srážkovou vodou

Milionová dotace podpoří projekt hospodaření se srážkovou vodou
ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Velké množství dešťové vody končí v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. Mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda z krajiny rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet.

„Jednou z takových akcí je projekt „Efektivní hospodaření se srážkovou vodou – Sportcentrum DDM, Prostějov“. Město na něj získalo z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 3 006 839,35 korun,“ uvedl primátor František Jura s tím, že o dotaci bylo žádáno v lednu tohoto roku, v rámci 119. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Konkrétně se jedná o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní a hospodaření se srážkovými vodami.

„Naším zájmem je vybudovat v areálu sportovní haly akumulační nádrž určenou pro zajištění efektivního hospodaření se srážkovou vodou. Dojde k zachycení srážkové vody a jejímu odvádění pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a vsaků na okraji parčíku nacházejícího se v areálu sportovní haly,“ konkretizoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 3 537 458 korun uznatelné náklady jsou kalkulovány ve výši 3 537 458 korun a vlastní zdroje činí 15 % spoluúčasti žadatele, tj. 530 618 korun. Výše dotace činí 85 procent z celkových uznatelných výdajů projektu. (red)

Poslat nový komentář