Cena vody se zvyšuje o téměř dvanáct procent

Cena vody se zvyšuje o téměř dvanáct procent
Kolik bude stát voda od ledna 2012 v praktickém životě

Od 1. ledna příštího roku schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. novou cenu pro vodné a stočné. Cena vody v roce 2012 vzroste o 11,9%.

Cena roste i v souvislosti se zvýšením DPH, která z dosavadní desetiprocentní sazby vzroste od 1. ledna na čtrnáct procent. "Ke zvýšení ceny dochází v souvislosti s vlivem nákladů na opravy technologických celků čistíren odpadních vod. Kromě vlivu inflace se zde promítá zejména růst nájemného pro vlastnickou společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s," uvádí se v tiskovém vyjádření společnosti Středomoravská Vodárenská. Zdražení nájemného je prý však potřebné, protože vytváří zdroj na financování obnovy kanalizace.
Zatímco letos většina obyvatel Prostějovska zaplatí za 1 000 litrů vodného a stočného 65,32 Kč (s DPH 10 %), tak od nového roku to bude v celé tarifní oblasti 73,12 Kč (s DPH 14 %) za 1 m3. Schválené zvýšení cen má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny ve výši 74,- Kč za měsíc.
(red)

Poslat nový komentář