Opět probíhají letní kontroly hygieniků!

Opět probíhají letní kontroly hygieniků!
ilustrační foto KHS Pardubického kraje

 

Oddělní hygieny výživy při Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se každoročně zaměřuje na kontroly především stánků rychlého občerstvení či občerstvení se sortimentem masných specialit.

Mimo klasickou kontrolu osobní a provozní hygieny, včetně dodržení technologie, je dozor zaměřen na odběry pokrmů. „Probíhá odběr vzorků teplých pokrmů pro stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků u tepelně opracovaných mas či ryb. Sledujeme kvalitu používaných olejů ve smažících zařízení za pomocí rychlotestů. Jsou realizovány odběry zmrzlin, kde se zaměřujeme především na stránku mikrobiologickou a to nejen z hlediska zdravotní závadnosti, ale i jako ukazatel provozní a osobní hygieny. V současné době byly odebrány vzorky zmrzliny ve Floridě, ve zmrzlinových stáncích před oběma Kauflandy v Okružní a Konečné ulici, v provozovně KFC, ve stánku před OBI a ve stánku ve Smržicích. Mikrobiologické rozbory odpovídaly daným limitům, nebyly zjištěny nevyhovující mikrobiologické nálezy,“ uvedla Zuzana Bartošová, vedoucí oddělení hygieny výživy KHS Olomouc, územní pracoviště Prostějov.

Kontrolou prochází také provozovny stravovacích služeb dozorovaných hygienickou službou na koupalištích, při cyklotrasách a v místech čilého cestovního ruchu. „K datu poloviny července byly mírnější nedostatky řešeny sankcí, závažnější nedostatky zatím zjištěny nebyly. Nechvalme dne před večerem a sezónu před jejím koncem. Každý z nás návštěvníků může být takovým „malým hygienikem“. Při návštěvě zařízení „osvěžovacích“ provozů je třeba sledovat úrovně osobní a provozní hygieny personálu a zařízení, stav sociálního zařízení - WC pro návštěvníky. Pokud se vám něco nezdá, v první řadě je třeba oslovit provozovatele či personál. Přece platí: náš zákazník - náš pán,“ dodala Zuzana Bartošová. (red)

Poslat nový komentář