Starý Prostějov. Kolářovy sady

Starý Prostějov. Kolářovy sady
Foto SOkA

Tento rozsáhlý park bereme jako letitou součást Prostějova. Za 11 let mu bude rovných 100 roků!

V 30. letech 20 století věnovala prostějovská městská rada velkou pozornost budování sadů, parků a vůbec výsadbě zeleně na území města. Důkazem jsou právě Kolářovy sady, které byly založeny v roce 1932. (ber)

Poslat nový komentář