Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků ochrání i majetek Prostějovanů!

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků ochrání i majetek Prostějovanů!
ilustrační foto MP Ostrava

Stále se množící krádeže jízdních kol sužují i obyvatele Prostějova. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií Prostějov připravují Projekt prevence kriminality, jehož součástí bude i forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Celá akce je naplánována na rok 2017 poté, až město Prostějov zažádá o dotace.

"Předností této metody je jednoduchá aplikace, velká odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Toto značení není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé označené jízdní kolo a invalidní vozík umístěna varovná samolepka, která informuje potencionálního pachatele, že kolo nebo invalidní vozík jsou chráněny syntetickou DNA. Označení je vidět pouze pod UV světlem a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem," sdělil redakci Libor Šebestík z MP Prostějov, který je jedním z autorů projektu.

Ochrana tímto způsobem zvyšuje možnost snížit počet odcizených, případně ztracených, jízdních kol či invalidních vozíků, čímž se v rámci situační prevence projekt zaměřuje na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které vedou pachatele ke krádeži. Evidence a značení kol bude prováděno proškolenými strážníky Městské policie Prostějov. Každý občan města Prostějova, který bude mít zájem o označení jízdního kola či invalidního vozíku bude povinen u evidence předložit občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola či invalidního vozíku, v případě, že tento doklad nebude možné doložit, bude nahrazen čestným prohlášením. "Označeno bude 400 ks jízdních kol a invalidních vozíků, které budou zaregistrovány v mezinárodní databázi výrobce tohoto znační a v Národním registru forenzního značení, což v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola nebo invalidního vozíku na celém území ČR," dodal Šebestík.  "Program se připravuje mimo jiné proto, aby mohly být předloženy žádosti o dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a případně z rozpočtu Olomouckého kraje. Po vyhlášení dotačního titulu bude zpracovaný Program pro rok 2017, začátkem kalendářního roku, předložen Radě města Prostějova ke schválení tak, aby na jeho základě mohla být podána žádost o dotaci na realizaci dílčích projektů. Termín pro podávání žádostí o tyto dotace je do února 2017,“ uvedla již před časem primátorka města Prostějova Alena Rašková. (ber)

Komentáře

Přečtěte si, prosím, milý čtenáři, pouze první odstavec. Najdete v něm rok, dotaci...

V článku chybí to podstatné. Kde a kdy si zájemci mohou požádat o označení? A hlavně kolik je to bude stát....?

Poslat nový komentář