Tři strážníci sloužící dvacet let budou oceněni

Tři strážníci sloužící dvacet let budou oceněni
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu udělit čestná ocenění Městské policie Prostějov. Zastupitelstvo o těchto oceněních rozhoduje na návrh primátora. Ceny Městské policie Prostějov se udělují v těchto kategoriích: čestný odznak za zásluhy, čestný odznak za věrnost a čestná plaketa.

„Odznak za zásluhy je udělován strážníkovi nebo jiné fyzické osobě jako výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality,“ uvedla Alena Rašková, první náměstkyně primátora. Odznak za věrnost letos obdrží tři strážníci, kteří jsou u prostějovského sboru již neuvěřitelných dvacet let. „Vedle věrnosti oceňujeme také jejich velmi dobré výsledky. Jsou to zkušení strážníci s profesionálním přístupem k práci, přitom mají vstřícný přístup k veřejnosti a přirozenou autoritu,“ doplnila Rašková. (red)

Poslat nový komentář