Zastupitelstvo města Prostějova schválilo čestná ocenění

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo čestná ocenění
ilustrační foto vecernikpv.cz

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém pondělním jednání čestná ocenění. Dostane se městským strážníkům, dobrovolným hasičům, policistům, řediteli knihovny i pracovnici DDM.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY

* Str. Stanislav KONUPKA

k MP nastoupil dne 2.5.2007, vykonává funkci strážníka hlídkové služby již 10 let, projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě.

* Str. Jan PŘICHYSTAL

k MP nastoupil dne 3.12.2007. Vykonává funkci strážníka hlídkové služby na 2 směně. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Díky jeho nasazení při výkonu činnosti zadržel mnoho pachatelů trestných činů.

* Nprap.. Mgr. Rudolf KAPLÁNEK

vrchní inspektor dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov v oblasti dohledu na dodržování bezpečnosti silničního provozu a preventivních aktivit v oblasti dopravní nehodovosti.

* Prap. Josef PERLOVSKÝ

inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 1, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov v oblasti ochrany veřejného pořádku.

* Pavel KOUTNÝ

velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Žešov, Statutárního města Prostějova. Za velmi aktivní a profesionální řízení jednotky a zabezpečování vysoké akceschopnosti jednotky a podíl na zajišťování bezpečnosti našeho města.

* Jan SEDLÁČEK

strojník jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrahovice Statutárního města Prostějova. Za příkladnou péči o svěřenou techniku jednotky a zajišťování tak profesionality a akceschopnosti jednotky. Podílí se tak významně na požární bezpečnosti našeho měta.

* Leoš ADÁMEK

hasič jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrahovice Statutárního města. Za vysoce profesionální a aktivní přístup při zajišťování akceschopnosti jednotky, zajišťování nepřetržité pohotovosti jednotky a podíl na zajištění požární bezpečnosti našeho města.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby:

* Str. Jiří HORÁČEK

k MP nastoupil dne 1.8.1992, vykonává funkci velitele 4. Směny hlídkové služby. Příkladně vede strážníky k profesionalitě, nestrannosti. Významně se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku

* Str. Břetislav HRDA

k MP nastoupil dne 1.8.1992, vykonává funkci samostatného referenta na úseku pohledávek, výstrojního skladu a velmi často zastupuje při řízení směn na operačním středisku. Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků.

* Str. Bc. Vítězslav MARCIÁN

k MP nastoupil dne 1.8.1992, vykonává funkci velitele 3. směny hlídkové služby a velitele operačního střediska. Ve své práci dosahuje velmi dobrých výsledků. Významně se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku v našem městě.

* Str. Jaroslav MADĚRKA

k MP nastoupil dne 1.9.1992, vykonává zástupce velitele 2. směny hlídkové služby. Svým profesionálním přístupem je svým strážníkům v plnění úkolů příkladem. Významně se podílí na zabezpečování bezpečného prostředí v našem městě.

* Str. Bc. Petr SEKANINA

k MP nastoupil dne 1.11.1992, vykonává funkci strážníka okrskové služby již po dobu 11 let. Svým bezprostředním profesionálním přístupem získává velmi dobrou osobní a místní znalost. Podílí se tak významně na zajišťování úkolů veřejného pořádku v našem městě.

* Str. Bc. Jiří ŠŤASTNÍK

k MP nastoupil dne 1.10.1992, po celou dobu vykonává funkci strážníka hlídkové služby. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě

* Str. Martin ZIEGLER

k MP nastoupil dne 1.11.1992, vykonává funkci velitele 1. směny. Strážníky hlídkové služby vede a řídí profesionálním přístupem, uplatňuje své dlouholeté zkušenosti. Podílí se tak významně na zajišťování bezpečného prostředí v našem městě.

* Zaměstnanec Jiří NOVÁK

K MP nastoupil dne 1.8.1992, do r. 2015 vykonával funkci strážníka a od té doby je zařazen ve funkci účetního. Ve své pracovní činnosti je pečlivý, samostatný a svým přístupem je příkladem jiným.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby:

* Str. Tomáš ZELENÝ

k MP nastoupil dne 1.8.2002, od nástupu vykonával funkci strážníka hlídkové služby, od r. 2009 zařazen jako strážník okrskové služby. Ve své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků, má velmi dobrou místní a osobní znalost, kterou využívá denně ve své práci.

Čestnou plaketu Městské policie Prostějov

* Mgr. Tereza ZAJÍČKOVÁ

Pracuje ve funkci zástupce ředitele pro pedagogiku Sportcentrum DDM Prostějov. Svým nadstandardním přístupem v rámci spolupráce na úseku prevence kriminality významně přispívá ke snižování kriminogenních faktorů v našem městě. Řadu let velmi aktivně spolupracuje na úseku prevence kriminality s městskou policií, zejména organizováním soutěží pro žáky základních škol.

* MgA. Aleš PROCHÁZKA

Pracuje ve funkci ředitele Městské knihovny Prostějov. Za organizaci a velmi dobrou spolupráci při preventivních akcích pořádaných městskou policií, komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality a spolupráci s manažerem prevence kriminality. Tím se významně podílí na snižování kriminogenních faktorů v našem městě. (red)

 

Poslat nový komentář