Soutěžte s PvNovinkami o lístky na benefiční koncert!

Soutěžte s PvNovinkami o lístky na benefiční koncert!
ilustrační foto archiv Pomáháme tancem

 

Středa 25. června bude zasvěcena již druhému ročníku benefičního koncertu v kostele Povýšení svatého kříže pořádaného občanským sdružením Pomáháme tancem. Během koncertu zazní známé i méně známé klasické skladby v podání žáků a učitelů ZUŠ Plumlov. Výtěžek z akce bude věnován speciální škole na Tetíně. O lístky si můžete s PV novinkami zasoutěžit.

Koncert začíná v 17.00. Žáci pod vedením učitelů Ivy Machačové, Maritany Bermúdezové a Eduarda Jansy předvedou své umění na housle, flétny a jiné nástroje. Kulturní zážitek bude navíc umocněn působivou atmosférou hlavního kostela.

Spolupráci se základní školou speciální Tetín 7 otevřelo sdružení Pomáháme tancem právě prvním ročníkem této akce. Na projekt Snoezelen se podařilo přispět částkou 9 500 Kč. „Z tohoto úspěchu jsme byli samozřejmě nadšení, a tak jsme se s paní učitelkou Machačovou rozhodli zrealizovat i druhý ročník. Věříme, že bude minimálně stejně vydařený,“ uvedla organizátorka Tereza Dokládalová, která na koncertu rovněž vystoupí.

Výtěžek tohoto ročníku je určen na nákup relaxační vibrační podložky, která má rozšířit vybavení již hotového Snoezelenu. Jedná se o multismyslovou místnost, která je určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Metodu snoezelen lze označit jako terapii sloužící pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. „Doufám, že podpořit dobrou věc přijde co nejvíce lidí,“ dodala Dokládalová.

„Kromě benefičního koncertu jsme letos v lednu uspořádali pro školu náš tradiční charitativní ples. Zde se podařilo vybrat 75 000 Kč, z nichž většina byla použita na nákup pomůcky LiteScout Pro, která pomáhá dětem se zrakovým omezením,“ doplnil předseda pořádajícího sdružení Tomáš Lázna.

"Na koncert bychom rádi pozvali všechny milovníky vážné hudby, ale i všechny ostatní, kteří mají chuť pomoci nemocným dětem", dodal Lázna.

Pokud se chcete podívat na koncert zadarmo, stačí zaslat správnou odpověď na soutěžní otázku do úterý 12.00 hodin na redakční e-mail redakce@pvnovinky.cz. Otázka zní: kdo je autorem slavného Kánonu v D-dur? (red)

Poslat nový komentář